Sponsorbeleid

We krijgen enorm veel verzoeken om diverse evenementen, verenigingen, activiteiten, scholen en goede doelen te sponsoren.

Helaas is het niet haalbaar om aan alle sponsorverzoeken gehoor te geven en is daarom ons centrale uitgangspunt om niet te sponseren om te sponseren. Dit betekent dat wij hierin weloverwogen keuzes maken en daarom hebben wij voor ons en uw gemak een sponsorbeleid opgesteld;

De Bonte Koe is zich bewust van haar maatschappelijke positie en wil graag haar maatschappelijke betrokkenheid tonen en een waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren. Om dit te koppelen aan onze kernwaarde, het maken van heerlijk ijs, het verbinden van mensen en het verkopen van (H)eerlijke producten, hebben wij besloten dat, als we sponsoren, wij alleen in producten of diensten sponsoren en niet door middel van een financiële bijdrage.

Selectiecriteria:

Om bepaalde sponsorverzoeken op voorhand uit te sluiten zijn de volgende selectiecriteria opgesteld en van toepassing;

- sponsoring moet passen bij onze merk en kernwaarde; aandacht, betrokken, ambacht, kwaliteit, lokaal en verbinden.
- sponsoring moet een mogelijkheid bieden tot een verbeterde positionering van het  merk De Bonte Koe
- De Bonte Koe sponsort géén individuen, projecten met een religieus of politiek karakter, studie reizen of studentenverenigingen.
- De locatie die betrekking heeft op de sponsoraanvraag moet zich in ons verzorgingsgebied bevinden.
- Het verzoek moet tijdig en compleet zijn aangevraagd, incomplete en niet tijdig ingediende verzoeken worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen kunnen uitsluitend per mail of via onderstaand formulier worden ingediend, het aanvragen is géén garantie voor toekenning.
Onderstaande punten moeten minimaal worden opgenomen in de aanvraag;
- naam van de organisatie
- naam, telefoonnummer en e mailadres van aanvrager/contactpersoon
- motivatie voor de sponsoring
- motivatie van de tegenprestatie
- wat u van ons verwacht mbt de sponsering


Binnen 2 weken na aanvraag ontvangt u een reactie met een goed- of afkeurend karakter.
In alle gevallen beslist De Bonte Koe autonoom over het wel/niet honoreren van het sponser verzoek en over een/de uiteindelijke invulling. 
Over de uiteindelijke invulling en/of afwijzing wordt niet gecorrespondeerd/gediscussieerd.